Selecteer de taal

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan deze website (wij) en de op deze website aan u ter beschikking gestelde informatie. Indien u deze website bezoekt, accepteert u daarmee deze gebruiksvoorwaarden.

Wij houden ons het recht voor om te allen tijde veranderingen of aanvullingen aan te brengen of informatie te verwijderen zonder dit vooraf aan te kondigen.

Informatie en aansprakelijkheid

Gebruik van deze website is alleen voor persoonlijke doeleinden. De informatie is te goeder trouw en alleen voor algemene informatieve doeleinden opgenomen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid en het gebruik ervan voor een specifiek doel en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie is enkel geldig voor België.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, speciale, strafbare, incidentele of andere schade voortkomend uit of in relatie tot het bezoek aan deze website.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de informatie, teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website onze eigendom of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Handelsmerken, merknamen, productverpakkingen, producten, logo's die voorkomen op deze website zijn eigendom van de betreffende merken. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bezoekers mogen deze website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van deze website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of het reproduceren van (een deel van) deze site in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina, is verboden.

Toepasselijk recht

Alle geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van geschillen over het bestaan ​​en de geldigheid ervan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank volgens het Belgische recht en in overeenstemming met het Belgische recht.

Vragen

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, stuur ons dan een bericht met het contactformulier.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.